【học quản trị kinh doanh ra làm gì】Nhân viên VPBank, PNJ... sắp được mua cổ phiếu ưu đãi với giá thua xa trên sàn
2023-12-02 13:41:49

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán VPB) vừa có thông báo về việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP) năm 2023. TheânviênVPBankPNJsắpđượcmuacổphiếuưuđãivớigiáthuaxatrênsàhọc quản trị kinh doanh ra làm gìo đó, VPBank dự kiến sẽ phát hành thêm 30,2 triệu cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Với mức giá trên, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 302,2 tỉ đồng. 

Hiện cổ phiếu VPB trên sàn chứng khoán có giá 22.400 đồng. Vậy nhân viên sẽ được mua với  giá thấp hơn một nửa. Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP của VPBank là cán bộ nhân viên người VN đáp ứng quy định tại Quy chế về việc chào bán cổ phiếu quỹ. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng và nhân viên là người nước ngoài sẽ không được phép mua cổ phiếu bán ra trong chương trình ESOP.

【học quản trị kinh doanh ra làm gì】Nhân viên VPBank, PNJ... sắp được mua cổ phiếu ưu đãi với giá thua xa trên sàn

Nhân viên VPBank, PNJ... sắp được mua cổ phiếu ưu đãi với giá thua xa trên sàn - Ảnh 1.

Nhân viênVPB sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn một nửa trên sàn

【học quản trị kinh doanh ra làm gì】Nhân viên VPBank, PNJ... sắp được mua cổ phiếu ưu đãi với giá thua xa trên sàn

TNO

【học quản trị kinh doanh ra làm gì】Nhân viên VPBank, PNJ... sắp được mua cổ phiếu ưu đãi với giá thua xa trên sàn

Cổ phiếu được chào bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu từ người lao động). Cụ thể, sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, 30% cổ phiếu sẽ được giải tỏa. Sau 2 năm, 35% cổ phiếu sẽ được giải tỏa tiếp và sau 3 năm, 35% còn lại cũng sẽ được giải tỏa. 

Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) cũng vừa công bố nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo chương trình ESOP 2023, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. 

Theo kế hoạch, PNJ dự kiến phát hành 6,6 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 20.000 đồng cho thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành, cán bộ chủ chốt, nhân viên chủ chốt.. Thời gian thực hiện trong năm 2023. Hiện cổ phiếu PNJ trên sàn có giá 81.200 đồng. Như vậy lãnh đạo, nhân viên chủ chốt của công ty này sẽ được mua cổ phiếu với giá chỉ bằng 25% giá trên sàn. 

Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm; từ năm thứ 2 thì 30% cổ phiếu được giải tỏa; năm thứ 3 sẽ giải tỏa tiếp 30% cổ phiếu và phần còn lại sẽ được giải tỏa sau 3 năm.  Bên cạnh đó, PNJ còn thông qua triển khai phương án công đoàn cơ sở của công ty mua lại cổ phiếu ESOP năm 2019, 2020, 2021 và cổ phiếu thưởng tương ứng từ cán bộ, nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. 

Tương tự, Hội đồng quản trị Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành hơn 3,66 triệu cổ phiếu, tương đương 2% số cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình ESOP năm 2022. Giá phát hành là 10.000 đồng, thấp hơn nhiều so với thị giá 77.600 đồng của VHC trên sàn. Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Bắt đầu hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày phát hành ESOP), các cổ phiếu sẽ được chuyển nhượng với các tỷ lệ tương ứng theo quy định...

(作者:7luck)